text-page-banner

Äger du ditt boende idag?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med alla förberedelser så att du kan slå till så snart du hittat din nya drömbostad!

Funderar du på att sälja, men kanske först om ett år? Kontakta oss på Home by Dean redan idag så kan vi förbereda din försäljning på bästa vis så att du har bästa möjliga förutsättningar när det väl blir dags! 

Vårt mål är självklart –försäljningen av din bostad ska vara professionell och smidig. Marknadsföringen ska vara optimal och anpassas efter bostaden för att nå bästa möjliga resultat.  Vi har koll på mjuka värden som påverkar trivseln i ett hus på visning och för fotografering. Vi ser detaljerna och ser till att din bostad visar sig från sin allra bästa sida! 

 

De flesta av de bostäder vi förmedlar marknadsförs i olika publika kanaler, men vi förmedlar även under hand, utan att annonsera på traditionellt offentligt vis. Vi är väl etablerade på den gotländska bostadsmarknaden och vi har en stor kundkrets. Självklart anpassar vi marknadsföringen enligt dina önskemål om diskretion. Home by Dean är en oberoende fastighetsmäklare. Vi ser till att våra förmedlingar är säkra och trygga för alla inblandade parter. Vi är därför inte bundna till någon bank utan samarbetar fint med alla banker, även din! Vi på Home by Dean finns här under hela processen och vi finns aldrig mer än ett samtal, mail eller sms bort. Inga frågor är för små, fråga oss hellre en gång för mycket än inte alls! Vi engagerar oss och gör vårt bästa för att din försäljning skall vara trygg, hela vägen till mål!

 

Fri värdering

Kontakta oss på Home by Dean för ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans går igenom din bostad så att vi kan ge dig en värdering inför försäljningen. Självklart är denna kostnadsfri. Det är många faktorer som påverkar priset och vi gör gärna en grundlig värdering på plats i bostaden. Därefter lämnar vi en offert på mäklararvodet och vårt förslag på försäljningsupplägg. I mån av tid erbjuder vi även s.k. ”bankvärderingar”, d.v.s. värderingsuppdrag mot ersättning. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Förberedelser

När du har bestämt dig för att vi får hjälpa till med din bostadsförsäljning skriver vi ett uppdragsavtal och därefter börjar det roliga! Vi börjar med att tillsammans sammanställa de uppgifter om bostaden som behövs för försäljningen. Ha gärna planritningar och information om konstruktion, driftskostnader, information från myndigheter och/eller bostadsrättsföreningen till hands! Vackra bilder som förmedlar rätt känsla är A och O vid en bostadsförsäljning och vi ger dig de bästa av förutsättningar! Du får information med tips som du kan göra innan fotograferingen för att få bästa möjliga foton. När du säljer din bostad hos oss på Home by Dean matchar vi din bostad mot vårt breda köparregister.

 

Vill du sälja utan att annonsera på nätet?

Vi träffar människor som letar bostad varje dag. Vi vet var och hur de vill bo. Chansen är stor att vi redan har rätt köpare för din bostad i vårt kontaktnät!

 

Energideklaration

Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning och måste enligt lag göras innan försäljning. Fritidshus behöver dock inte energideklareras. Energideklarationer är giltiga i tio år, så finns det redan en gjord för fastigheten som inte är äldre så går det bra att använda den. Vi har kontakter med oberoende besiktningsmän som utför energideklarationer, fråga oss gärna om kontaktuppgifter om du vill.

 

Pris

Våra bostäder marknadsförs med ett pris som ligger på en nivå som du som säljare är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset kan bli högre. Vi kommer tillsammans med dig fram till nivån på priset. Även om ett accepterat pris eller i vissa fall fast pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för dig som säljare vilket innebär att du har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

 

Fast och lös egendom

De tillbehör som fanns på fastigheten när den visades för köparen ska som regel ingå i köpet. Om säljaren tänker ta med sig vissa tillbehör ska spekulanterna informeras om det i samband med visning eller annat och dessa undantag ska skrivas in i kontraktet. Bostadsrätter är lös egendom. För att avgöra vad som ingår i köpet brukar man normalt tillämpa samma tillbehörsregler som för fastigheter. För mer information och en lista på exempel på tillbehör se: www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Kopa_salja/Pdf/fast_o_lost_.pdf

 

Upplysningsskyldighet och besiktning

Du som säljare har en så kallad upplysningsskyldighet att informera köpare om mer allvarliga fel och brister som du känner till i huset. Du är ansvarig för de garantier och löften du ger. Du är också ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som inte går att upptäcka vid en noggrann undersökning och som du som köpare heller inte borde ha kunnat förvänta dig med tanke på husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Kontrollera noga de uppgifter som du lämnar till mäklaren. Det är du som svarar för uppgifterna och i det fall att något är felaktigt kan du komma att bli ersättningsskyldig. Besiktning görs oftast av köparen men även du som säljare kan låta göra en besiktning. En godkänd besiktningsman anlitas som kontrollerar fastighetens skick. Allt som framkommer vid besiktningen måste du som säljare informera köparen om. I samband med en sådan besiktning kan du som säljare teckna en säljansvarsförsäkring mot dolda fel, läs mer under säljarförsäkring. Läs mer om besiktningar hos fastighetsmäklarförbundet

 

Marknadsföring

Det är inte bara viktigt för din bostad att synas, utan också hur den syns. Med oss Home by Dean får din bostad bästa möjliga presentation. Vi vet vikten av att lägga stor noggrannhet vid förberedelserna. Vi sätter stor stolthet i att skriva snygga och säljande texter och i att visa våra hem med vackrast tänkbara foton. Vi ser till att även visa upp omgivningarna på bästa vis. Vi arbetar med ett koncept som vi kallar för ”säljaren berättar” där du som säljare om du vill får berätta vad det är som gör din bostad speciell, vad det bästa är med området eller varför inte en rolig gammal anekdot om huset! Vi ser självkart till att din bostad syns i de större traditionella bostadskanalerna på nätet liksom i mer moderna sociala medier. Självklart matchar vi även din bostad mot vårt kundregister.

 

Objektsbeskrivning

Vi på Home by Dean är fantastiskt stolta över våra vackra objektsbeskrivningar där vi samlar all viktig information om din bostad tillsammans med en massa vackra bilder så att spekulanterna går ifrån våra visningar med ett material i handen som fortsätter att tilltala när de kommit hem och funderar på din bostad.

 

Visning

Vi på Home by Dean visar alltid din bostad väl förberedda och med ett stort engagemang! För oss är det självklart att vi kan svara på alla frågor om bostaden som dyker upp vid visningarna. Vi vet också vart närmsta badplats ligger och hur långt det är till affären och förmodligen också namnet på grannens hund! Att vi är tillgängliga och flexibla är många gånger avgörande. Vi skräddarsyr visningstiderna för att få bästa möjliga resultat och vi ser tillsammans med dig till att bostaden visar sig från sin allra bästa sida! Vi bestämmer tillsammans datum och tid för visningen kikar på vad som ska göras inför visningsdagen, alltifrån grundläggande städning till styling av bostaden. Genom att vi som en oberoende part visar din bostad är det enklare för spekulanter att ställa nyfikna frågor om allt från målningen i taket till vad som döljer sig under den slitna plastmattan i hallen. Därför är det bästa att du som säljare inte är hemma under visningen!

 

Budgivning

Under budgivningen har vi täta kontakter med dig så att du kan följa utvecklingen och vi vidarebefordrar självklart alla bud till dig. Vi tar emot bud från intresserade via telefon, sms eller mail. Vi redovisar buden till dig och har täta kontakter så att du vet vad som händer. Alla som lägger bud får veta nyinkomna bud genom telefon, sms eller e-post. Oftast kan man även följa budgivningen här på hemsidan. Vi är alltid opartiska mellan säljare och spekulanter, men som mäklare har vi uppgiften att se till att du som säljare får bästa möjliga pris för bostaden. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen är mäklaren skyldig enligt lag att vidarebefordra alla bud till säljaren. Vanligast är det att den spekulant som lägger högsta bud får möjlighet att köpa objektet, men du som säljare kan välja någon annan. Köpet är inte bindande förrän både köpare och säljare undertecknat köpekontraktet, muntliga överenskommelser är inte bindande för någon part. Att skriva ett köpekontrakt bör därför ske så snart som möjligt efter avslutat budgivning. Budlistan presenteras till säljare och köpare vid avslutat köp i enlighet med gällande lagstiftning. I budlistan som vi upprättar finns information om budgivare, samtliga bud, datum och tidpunkt samt eventuella övriga villkor som lämnats. Oftast sker budgivningar som förklarat ovan, men hur en budgivning skall gå till är inte reglerat i lag Det kan förekomma bud som villkoras med att de t.ex. inte får framföras till andra parter än till säljaren. Det är då upp till säljaren om dessa bud skall framföras till övriga budgivare eller inte. Säljaren bestämmer hur de vill att budgivningen skall gå till och är aldrig juridiskt bunden av överenskommelser beträffande budgivningen utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen, avbryta den, välja bort bud etc.

Här hittar du information om budgivningar hos mäklarsamfundet

Här hittar du information om budgivningar hos FMI

 

Kontrakt

När vi hittat rätt köpare skriver vi kontrakt. Först när kontraktet är undertecknat av bägge parter blir köpet bindande för både köpare och säljare. I avtalet är pris, tillträdesdag, eventuella villkor och summan på handpenning formulerade, och så snart kontraktet är underskrivet, även accepterade. Vi upprättar alla handlingar och går noggrant igenom kontraktet innan ni undertecknar. Som säljare har du rätt att när som helst före kontraktsskrivningen avbryta processen eller välja att börja om från början. Du bestämmer själv till vem du ska sälja. Muntliga överenskommelser gäller inte vid köp av fast egendom eller bostadsrätter.

 

Säljarförsäkring

Som säljare har man ett ansvar för dolda fel i fastigheten och kan drabbas av ersättningsskyldighet mot köparen under en tioårsperiod. Under den tiden kan köparen komma och kräva nedsättning av köpeskillingen om det framkommit något fel som köparen inte haft anledning att räkna med hänsyn till fastighetens ålder och skick och som inte heller borde ha upptäckts vid undersökning av fastigheten. Man kan sälja med en friskrivningsklausul, vilket ofta är ett relativt dyrbart sätt att skydda sig. Den säljare som begär av köparen att köparen ska acceptera en friskrivningsklausul måste också vara beredd att gå ned rejält i pris. Man kan säga att friskrivningsklausuler kan kosta från 50.000 kronor och uppåt, vilket ofta är vad köparen kräver i lägre överlåtelsepris för att medverka till att säljaren ska slippa sitt tioåriga ansvar för dolda fel. Ett annat alternativ som blir allt vanligare är att säljaren tecknar en försäkring, varigenom ett försäkringsbolag tar på sig säljarens ersättningsskyldighet. Säljarförsäkringarna täcker oftast anspråk mot säljaren som grundas på de byggnadstekniska delarna i fastigheten. Försäkringarna är inte heltäckande, kolla vad just din försäkring innefattar. Home by Dean är medlemmar hos Mäklarsamfundet, så du som säljare har möjlighet att teckna en säljarförsäkring genom Willis AB.

 

Flyttstäd

Kraven på avflyttningsstädning är mycket höga. Städningen är en del i överlåtelsen och har inte annat avtalats ska bostaden vara väl städad och rengjord vid köparens tillträde.

 

Tillträde

Äganderätten av bostaden övergår på tillträdesdagen, då de sista dokumenten undertecknas (bl.a. köpebrev/köpbevis), slutbetalningen erläggs och du överlämnar nycklarna och de handlingar som hör till huset till köparen. Glöm inte att säga upp/byta hemförsäkring, internetabonnemang etc!